Realizacja kształcenia zdalnego

Moduł Teams jest podstawowym modułem platformy Office 365. Umożliwia realizację następujących, podstawowych funkcjonalności:

- tworzenie i zarządzanie zespołami przedmiotowymi - miejscem gdzie odbywa się kontakt online między wykładowcą i studentami,
- tworzenie i odbiór zadań dla studentów,
- chat między członkami zespołu,
- dostęp do aktywności każdego członka zespołu,
- dostęp do wpisów - postów członków zespołu,
- dostęp do plików publikowanych w obszarze zespołu,

Tworzenie zespołu przedmiotowego

Tworzenie zespołu przedmiotowego jest zaprezentowane w materiałach poniżej.

W przypadku konieczności tworzenia zespołu przedmiotowego należy przestrzegać następujących zasad:

1- nazwa zespołu przedmiotowego nie może nazywać się jak grupa studencka dla której zespół jest tworzony
2- nazwa zespołu powinna mieć w treści nazwę przedmiotu wynikającą z planu zajęć,
3- nazwa zespołu może być uzupełniona o identyfikator rodzaju zajęć: [wykład, ćwiczenia, seminarium],
4- w trakcie tworzenia zespołu, na etapie dodawania uprawnień dostępowych studentom, należy posługiwać się nazwą grupy studenckiej dostępnej w Zespole Wykładowcy WSH na platformie WSH Office 365, na kanale Pliki; ułatwia to nadawanie uprawnień w opozycji do wprowadzania nazw kont studentów indywidualnie, chyba, że zespół tworzony jest dla wybranych studentów,

W przypadku tworzenia zespołu przedmiotowego, w ramach etapu nadawania uprawnień studentom do zespołu, można je wprowadzić na jeden z dwóch sposobów:

- przez wpisanie nazwy grupy studenckiej w oparciu o jej nazwę, patrz pkt. 4; dzięki tej metodzie uzyskuje się nadanie uprawnień w najszybszy sposób z uwagi na operowanie tylko jednym identyfikatorem zbioru studentów,
- wprowadzenie kolejnego identyfikatora każdego studenta poprzez operowanie kontem pocztowym studenta lub jego nazwiskiem, co skutkuje koniecznością wprowadzenia tej informacji tyle razy ile studentów jest obecnych w grupie studentów.Tworzenie zespołu - materiały Microsoft

Dodawanie członków do zespołu - materiały Microsoft

Nazewnictwo grup studenckich na platformie WSH Office365

Wsparcie, porady i instrukcje - materiały Microsoft

Pobierz aplikację Teams na komputer stacjonarny (Windows)

Zapoznaj się użytkowaniem modułu Teams

Konfigurowanie klasy do nauki hybrydowej - materiały Microsoft

Moduł Teams - materiały Microsoft

Strona modułu

AI Website Builder